Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kura iestāde lemj par prasību par kaitējuma atlīdzināšanu pārrobežu lietās?

Informācija nav pieejama.

Vai varu nosūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās (bez vēršanās manas mītnes valsts palīgiestādē)?

Jūs varat sūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās.

Kādā(-ās) valodā(-ās) atlīdzības iestāde(-es) pieņem:

– prasību?

Grieķu un angļu.

– apliecinošos dokumentus?

Grieķu un angļu.

Ja atlīdzības iestāde iztulko prasības / apliecinošos dokumentus no citas ES valsts, kas par to maksā?

Nav piemērojams.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par manas prasības (ko saņem no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kā es tās varu samaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību, vai varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es tos varu pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Jums nav jābūt klāt.

Ja man jābūt klāt personīgi, vai tiek nodrošināts tulks?

Nav piemērojams.

Vai manas dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, jeb vai mans veselības stāvoklis / miesas bojājumi būs jāpārbauda jūsu medicīnas ekspertiem?

Tiks pieņemtas jūsu dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas.

Vai man atlīdzinās manus ceļa izdevumus, ja šajā valstī man būs jāveic medicīniska izmeklēšana?

Nav piemērojams.

Cik ilgs laiks ir aptuveni vajadzīgs, lai no kompetentās iestādes / organizācijas saņemtu lēmumu par atlīdzību?

Ir vajadzīgi 6 mēneši no dienas, kad ir pieejama visa informācija lēmuma pieņemšanai.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par manu prasību?

Grieķu un angļu.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Jūs varat apstrīdēt lēmumu, iesniedzot prasījumu Administratīvajai tiesai 75 dienu laikā pēc lēmuma datuma.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) atbilstoši citas valsts noteikumiem?

Jūs varat pieprasīt juridisko palīdzību saistībā ar tiesvedību jūsu lietā.

Vai šajā valstī ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību pārrobežu lietā?

Jūs varat saņemt informāciju par atlīdzības pieprasīšanu, tieši sazinoties ar Sociālās apdrošināšanas dienestiem.

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.