Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija, Kompensācijas departaments

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prāga 2

Tālr.: (420) 221997966
Fakss: (420) 221997967

E-pasts: odsk@msp.justice.cz

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem prasību / pamatojošos dokumentus?

Čehu, slovāku vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Lēmuma pieņēmēja iestāde nepieņems dokumentus, kas sagatavoti citās valodās, izņemot čehu, slovāku un angļu valodu (tā neņems vērā šādus dokumentus un aicinās iesniedzēju iesniegt prasību vai dokumentus, kas pārtulkoti kādā no atzītajām valodām); ja tai būs jānodrošina angļu valodā sagatavotu dokumentu tulkojums, tā izdarīs to uz sava rēķina.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Atlīdzību par ceļa izdevumiem nepiešķir.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Lēmuma pieņēmēja iestāde nenodrošina tulku.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Jūsu dzīvesvietā izdota medicīniska izziņa, visticamāk, tiks atzīta.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Lēmums par prasību būtu jāpieņem trīs mēnešu laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Čehu vai angļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Iesniedzot administratīvu prasības pieteikumu tiesā.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Jā, uz sava rēķina.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Lielākā nevalstiskā organizācija noziegumos cietušo atbalstam ir “Bílý kruh obětí” (“Baltais Cietušo Aplis”).

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.