Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Informācija par to, kā ES dalībvalsts izvērtē kompensācijas pieteikumu

Ja esat cietis noziegumā, atrodoties ārzemēs (ES dalībvalstī, kurā jūs nedzīvojat), jūs varat iesniegt pieteikumu savas dzīvesvietas dalībvalsts palīgiestādē. Palīgiestāde pārtulko pieteikumu un pārsūta to lēmējiestādei ES dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums. Lēmējiestāde atbild par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu.

Šeit jūs varat atrast informāciju par to, kā lēmējiestāde ES dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums, izvērtēs jūsu pieteikumu.

Iesakām izpētīt tās valsts informāciju, kurā izdarīts noziegums.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karoga.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.