Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Sociālās apdrošināšanas pārvalde

Endla 8
15092
TALLINA

Tālrunis: +372 612 1360
Fakss: +372 640 8155

E-pasts: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tīmekļa vietne: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Piezīmes:
lēmuma pieņēmēja iestāde ir Sociālās apdrošināšanas pārvalde kopā ar tās vietējiem pensiju departamentiem. Informācija par vietējiem pensiju departamentiem drīz būs pieejama šajā lapā.

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde pieņem dokumentus?

Oficiālajās Eiropas valodās, vēlams igauņu vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Par tulkošanas pakalpojumu maksā iestāde, kas pasūta tulkojumu.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Jūsu fiziska klātbūtne lēmuma pieņemšanas procesā nav vajadzīga.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Jūsu personīga klātbūtne nav vajadzīga.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Tiek pieņemti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izdoti dokumenti, tomēr ārsts–speciālists novērtēs cietušā veselību un ievainojumus, pamatojoties uz cietušā dzīvesvietas valstī izdotajiem medicīniskajiem dokumentiem.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jums nav jāierodas uz medicīnisku pārbaudi.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Lēmums tiks pieņemts 30 dienu laikā no pēdējā dokumenta saņemšanas.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Igauņu.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumu var apstrīdēt 30 dienu laikā no tā saņemšanas. Alternatīvi var iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā atbilstoši Administratīvās tiesas procesuālajā kodeksā paredzētajai procedūrai. Pieteikumu par apstrīdēšanu mēs izskatīsim 30 dienu laikā no tā saņemšanas.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās otras valsts noteikumiem?

Jā.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jā, ir cietušo atbalsta nodrošinātāji. To kontaktinformācija ir atrodama Sociālās apdrošināšanas pārvaldes tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 15/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.