Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Kā lēmumu pieņēmēja iestāde Budapeštas valdības birojs (Budapest Főváros Kormányhivatala) ir pilnvarots pieņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumiem, kas saņemti no citām dalībvalstīm:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-pasts:  isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Tīmekļa vietne:  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Vai pārrobežu lietas ietvaros varu savu pieteikumu nosūtīt tieši lēmuma pieņēmējai iestādei tās valstī (bez palīdzību sniedzošās iestādes starpniecības manā piederības valstī)?

Jā.

Kurā(-s) valodā(-s) kompensācijas iestādes pieņem:

– pieteikumu?

Jebkurā valodā.

– pavaddokumentus?

Jebkurā valodā.

Ja kompensācijas iestāde iztulko pieteikumu/pavaddokumentus no citas ES valsts, kas sedz izmaksas?

Ungārijas valsts.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz šajā valstī par mana pieteikuma (kurš saņemts no citas ES valsts) izskatīšanu? Ja jā, kā es varu tās segt?

Nē, nav jāsedz nekādas maksas.

Ja man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu, vai pastāv iespēja, ka man atlīdzinās ceļa izmaksas? Kā es varu tās pieprasīt? Pie kā man ir jāvēršas?

Procedūra neparedz, ka jums vajadzētu būt klāt personīgi.

Vai gadījumā, ja man ir jāpiedalās izskatīšanā, tiek nodrošināts tulks?

Jā.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai arī manu veselību/kaitējumu novērtēs jūsu medicīnas eksperti?

Ungārijas iestāde atzīst jūsu dzīvesvietas valsts izsniegtas medicīniskas izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izmaksas, ja man ir jāveic medicīniska pārbaude šajā valstī?

Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā var saņemt lēmumu par kompensāciju no iestādes/struktūras?

Procedūras laikā lēmums ir jāpieņem ne vēlāk kā 60 dienu laikā.

Kurā valodā saņemšu lēmumu par pieteikumu?

Ungāru valodā, bet klienti, kuri nepārvalda ungāru valodu, saņems tulkojumu.

Ja neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Pirmajā instancē pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvā kārtā tiesā.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saskaņā ar citas valsts noteikumiem?

Jūs varat saņemt juridisko palīdzību, pamatojoties uz Ungārijas 2003. gada Likumu Nr. LXXX par juridisko palīdzību.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietas ietvaros?

Pakalpojumi saistībā ar jūsu interešu aizstāvību ir pieejami cietušo atbalsta dienesta birojos, t.i., apgabalu un Budapeštas pārvaldes dienestos un Cietušo atbalsta centros, kur cietušo atbalsta konsultanti sniegs praktisku palīdzību (piemēram, palīdzēs sagatavot pieteikumus) un informāciju ieinteresētajām personām. Cietušie var arī vērsties pilsoniskās sabiedrības organizācijās (piemēram, White Ring (Fehérgyűrű), Hungarian Baptist Aid (Baptista Szeretetszolgálat) utt.).

Lapa atjaunināta: 03/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.