Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Kura iestāde lemj par prasību par kaitējuma atlīdzināšanu pārrobežu lietās?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius.

Vai varu nosūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās (bez vēršanās manas mītnes valsts palīgiestādē)?

Jā, varat sūtīt savu prasību tieši Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijai.

Kādā(-ās) valodā(-ās) atlīdzības iestāde(-es) pieņem:

- prasību;

- apliecinošos dokumentus.

Prasība un apliecinošie dokumenti jāiesniedz lietuviešu vai angļu valodā.

Ja atlīdzības iestāde iztulko prasības / apliecinošos dokumentus no citas ES valsts, kas par to maksā?

Prasības un/vai tai pievienoto apliecinošo dokumentu tulkošanas izmaksas lietuviešu vai angļu valodā jāsedz pieteikuma iesniedzējam vai sūtītājai iestādei.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par mana prasījuma (ko saņem no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kā es tās varu samaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību, vai varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es tos varu pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Noziegumā cietušajam nav jābūt klāt, kad tiek pieņemts lēmums par viņa/viņas prasību. Tāpēc nevar saņemt atlīdzību par šādiem izdevumiem.

Ja man jābūt klāt personīgi, vai tiek nodrošināts tulks?

Noziegumā cietušajam nav jābūt klāt, kad tiek pieņemts lēmums par viņa/viņas prasību.

Vai manas dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, jeb vai mans veselības stāvoklis / miesas bojājumi būs jāpārbauda jūsu medicīnas ekspertiem?

Tiks atzīti dokumenti, ko cietušā dzīvesvietas valstī izsniegušas kompetentās iestādes / personas.

Vai man atlīdzinās manus ceļa izdevumus, ja šajā valstī man būs jāveic medicīniska izmeklēšana?

Nē.

Cik ilgs laiks ir aptuveni vajadzīgs, lai no iestādes / organizācijas saņemtu lēmumu par atlīdzību?

Lēmums tiks pieņemts viena mēneša laikā pēc prasības un visu vajadzīgo dokumentu iesniegšanas Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijai.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par manu prasību?

Parasti tas ir lietuviešu valodā.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas lēmumus var apstrīdēt Lietuvas Administratīvo strīdu komisijā (Lietuvos administracinių ginčų komisija) vai Viļņas Reģionālajā administratīvajā tiesā (Vilniaus apygardos administracinis teismas) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas datuma.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) atbilstoši citas valsts noteikumiem?

Jā. Juridiskās palīdzības saņemšanai var pieteikties Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienestā (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), kas pieņems lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu.

Vai šajā valstī ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību pārrobežu lietā?

Nē.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.