Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Malta

Saturu nodrošina
Malta
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnis

The Palace, St George’s Square
Valleta

Vai pārrobežu lietas ietvaros varu savu pieteikumu nosūtīt tieši lēmuma pieņēmējai iestādei tās valstī (bez palīdzību sniedzošās iestādes starpniecības manā piederības valstī)?

Jūs nevarat savu pieteikumu nosūtīt tieši.

Kurā(-s) valodā(-s) kompensācijas iestādes pieņem:

  • – pieteikumu? Maltiešu vai angļu
  • pavaddokumentus? Maltiešu vai angļu

Ja kompensācijas iestāde iztulko dokumentus no citas ES valsts, kas sedz izmaksas?

Izmaksas sedz kompensācijas iestāde.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz šajā valstī par mana pieteikuma (kurš saņemts no citas ES valsts) izskatīšanu? Ja jā, kā es varu tās segt?

Nav nekādu maksu.

Ja man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu, vai pastāv iespēja, ka man atlīdzinās ceļa izmaksas? Kā es varu tās pieprasīt? Pie kā man ir jāvēršas?

Nav attiecināms.

Vai gadījumā, ja man ir jāpiedalās izskatīšanā, tiek nodrošināts tulks?

Nav attiecināms.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai arī manu veselību/kaitējumu novērtēs jūsu medicīnas eksperti?

Par to, vai pieņemt šādas izziņas, lemj pieteikumu izskatīšanas ierēdnis; tas var arī lemt par vietējo medicīnas ekspertu piesaistīšanu.

Vai man atlīdzinās ceļa izmaksas, ja man ir jāveic medicīniska pārbaude šajā valstī?

Jā, izmaksas tiks atlīdzinātas.

Aptuveni cik ilgā laikā var saņemt lēmumu par kompensāciju no iestādes/struktūras?

Iestādei vajadzīgi viens līdz divi mēneši.

Kurā valodā saņemšu lēmumu par pieteikumu?

Varat lēmumu saņemt angļu valodā.

Ja neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Tas nav iespējams.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saskaņā ar citas valsts noteikumiem?

Jā, varat.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietas ietvaros?

http://vso.org.mt/

Vai juridiskās palīdzības juriskonsults: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.