Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adrese:
Kneuterdijk 1
2514 EM Hāga

Tālrunis: 070-4142000
E-pasts: info@schadefonds.nl

Pasta adrese:
Postbus 71
2501 CB Hāga

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestādes pieņem:

prasību?

Jebkurā jūsu izvēlētā valodā, tomēr vēlams nīderlandiešu vai angļu valodā.

pamatojošos dokumentus?

Jebkurā jūsu izvēlētā valodā, tomēr vēlams nīderlandiešu vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds.

Vai šajā valstī ir jāmaksā jebkāda administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Nē, nekādas administratīvas vai citas maksas par prasīabs apstrādi nav jāmaksā.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Jūsu klātbūtne procedūras laikā nav nepieciešama. Lēmums vienmēr tiks izsniegts rakstiski un nosūtīts jums pa pastu.

Vai gadījumā, ja man ir jāierodas personīgi, tiks nodrošināts tulks?

Neattiecas.

Vai tiks atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību / miesas bojājumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds parasti pieņems jūsu ārsta sagatavoto medicīnisko informāciju un vajadzības gadījumā nosūtīs to saviem medicīniskajiem konsultantiem, lai saņemtu novērtējumu un ieteikumu. Šie medicīniskie konsultanti neveiks nekādas medicīniskās pārbaudes.

Vai es saņemšu atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Neattiecas.

Cik ilgs laiks aptuveni paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Ne ilgāk kā 26 nedēļas, bet parasti īsāks laikposms.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Valodā, kurā jūs iesniedzāt prasību.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Iesniedzot iebildumu Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda pārsūdzību nodaļā. Lēmums par jūsu prasību ietvers informāciju par apstrīdēšanas procedūru.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Nē.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jums varēs palīdzēt Nīderlandes Cietušo atbalsta dienests (Slachtofferhulp Nederland). Ar Nīderlandes Cietušo atbalsta dienestu var sazināties pa tālruni 0900-0101.

Lapa atjaunināta: 26/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.