Jekk it-talba tiegħi (minn pajjiż ieħor) se titqies f’dan il-pajjiż

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Liema awtorità tiddeċiedi fuq talba għal kumpens f’każijiet transkonfinali?

Claims Officer

The Palace, St George’s Square
Valletta

Nista’ nibgħat talba direttament lill-awtorità li tiddeċiedi f’dan il-pajjiż anke f’każijiet transkonfinali (mingħajr ma jkolli bżonn ngħaddi mingħand l-awtorità ta' assistenza f’art twelidi)?

Ma tistax tibgħat talba direttament

B’liema lingwa(i), l-awtoritajiet li jridu jagħtu kumpens, jaċċettaw:

  • it-talba? Il-lingwa Maltija jew Ingliza
  • id-dokumenti ta’ sostenn? Il-lingwa Maltija jew Ingliza

Jekk l-awtorità li trid tagħti kumpens tittraduċi dokumenti minn pajjiż ieħor tal-UE, min iħallas għal dan?

Tħallas għal dan l-awtorita' ta' kumpens

Hemm imposti ħlasijiet amministrattivi jew imposti oħra li għandhom jitħallsu f’dan il-pajjiż għall-ipproċessar tat-talba tiegħi (riċevuta minn pajjiż ieħor tal-UE)? Jekk iva, kif nista’ nħallas dawn?

M'hemmx imposti ħlasijiet

Għandi bżonn inkun preżenti matul il-proċedura u/jew meta tkun qed tiġi deċiża t-talba tiegħi, nista’ niġi rimborżat għall-ispejjeż tal-ivjaġġar? Kif nista’ nagħmel talba għalihom? Lil min irrid nikkuntattja?

Mhux applikabbli

Jiġi pprovdut interpretu, f’każ li jkolli nkun preżenti personalment?

Mhux applikabbli

Iċ-ċertifikati mediċi, mogħtija mit-tobba mill-pajjiż fejn għandi r-residenza tiegħi, jiġu aċċettati jew rikonoxxuti, jew is-saħħa tiegħi/korriment ikun irid jiġi eżaminat minn esperti mediċi t’hemmhekk stess?

Jistgħi jiġu aċċettati fid-diskrezzjoni tal-Uffiċjali tat-Talbiet li jista' wkoll jiddeċiedi li jqabbad esperti mediċi lokali

Ser ningħata lura l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tiegħi, jekk ikolli nagħmel eżami mediku f’dan il-pajjiż?

Iva, dawn jingħataw lura

Kemm tieħu żmien biex l-awtorità tiddeċiedi dwar talba għal kumpens?

L-awtorita' tieħu bejn xahar u xahrejn

B’liema lingwa nista’ nirċievi d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi?

Id-deċizjoni tista' tirċeviha bl-Ingliz

Jekk ma nkunx sodisfatt bid-deċiżjoni, kif nista’ nikkontestaha?

Dan mhux possibbli

Nista’ ningħata għajnuna legali (għajnuna minn avukat) taħt ir-regoli tal-pajjiż l-ieħor?

Iva, tista' tingħata

Hemm xi organizzazzjonijiet tal-appoġġ għall-vittmi li jistgħu jgħinuni nitlob kumpens f’każ transkonfinali?

http://vso.org.mt/

jew l-Avukat Ewlieni għall-Għajnuna Legali: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

L-aħħar aġġornament: 04/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.