Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Het Tsjechische ministerie van Justitie, dienst Schadeloosstelling

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling de vordering/bewijsstukken?

In het Tsjechisch, Slowaaks of Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De beslissende instantie aanvaardt geen documenten in andere talen dan Tsjechisch, Slowaaks of Engels. Documenten in andere talen worden niet in aanmerking genomen en de beslissende instantie zal de betreffende persoon verzoeken de vordering of de documenten in te dienen in een van de geaccepteerde talen. Als zij een vertaling nodig heeft van in het Engels gestelde documenten, zal zij deze op haar eigen kosten laten vertalen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Reiskosten worden niet vergoed.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

De beslissende autoriteit stelt geen tolk beschikbaar.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Hoogstwaarschijnlijk zal een medisch attest uit het land van uw woonplaats worden erkend.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Er moet binnen drie maanden een beslissing worden genomen over het verzoek.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Tsjechisch of Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door een administratieve vordering in te stellen bij de rechtbank.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja, op eigen kosten.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De grootste niet-gouvernementele organisatie die steun verleent aan slachtoffers van misdrijven is Bílý kruh obětí ("Witte cirkel van slachtoffers").

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.