Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Socialeverzekeringsraad

Endla 8
15092
TALLINN

Telefoon: +372 6121360
Fax: +372 6408155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Website: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opmerkingen:
De beslissende instantie is de Socialeverzekeringsraad, samen met zijn lokale pensioenafdelingen. Binnenkort vindt u op deze pagina informatie over lokale pensioenafdelingen.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke taal of talen ontvangt de instantie voor schadeloosstelling de documenten?

In een officiële Europese taal, bij voorkeur in het Ests of Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De vertaling wordt betaald door de instantie die opdracht tot de vertaling heeft gegeven.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Tijdens het beslissingsproces hoeft u niet fysiek aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

U hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

In andere lidstaten van de Europese Unie afgegeven documenten worden aanvaard, maar een medisch specialist zal de gezondheidstoestand en het letsel van het slachtoffer beoordelen op basis van de medische documenten die zijn afgegeven in het woonland van het slachtoffer.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

U hoeft geen medisch onderzoek te ondergaan.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Binnen dertig dagen na ontvangst van het laatste document wordt een beslissing genomen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Ests.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing kan binnen dertig dagen na ontvangst ervan bezwaar worden gemaakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij een administratieve rechtbank een klacht in te dienen op grond van de procedure van het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering. Wij nemen binnen dertig dagen na ontvangst een beslissing op het bezwaar.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja, aanbieders van slachtofferhulp kunnen u helpen. Hun contactgegevens zijn te vinden op de website van de Socialeverzekeringsraad.

Laatste update: 15/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.