Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De centrale overheidsinstantie in Boedapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) is bevoegd om te beslissen over de van andere lidstaten ontvangen verzoeken om schadeloosstelling:

1117 Boedapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Website: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek om schadeloosstelling rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

In elke taal.

– de bijgevoegde bewijsstukken?

In elke taal.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De Hongaarse staat.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er hoeft niet te worden betaald.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

De Hongaarse instantie aanvaardt het medisch dossier van uw land.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

In het kader van de procedure moet binnen zestig dagen een beslissing worden gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Hongaars. Als u de Hongaarse taal niet machtig bent, ontvangt u een vertaling.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt tegen de beslissing in eerste aanleg beroep instellen bij de bestuursrechter.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand ontvangen op basis van de Hongaarse wet LXXX van 2003 betreffende rechtsbijstand.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Bij iedere dienst voor slachtofferhulp, d.w.z. bij de centrale overheidsdiensten van de comitaten en de hoofdstad, evenals bij centra voor slachtofferhulp, kan een verzoek worden ingediend om ondersteuning bij de behartiging van uw belangen; in het kader van deze dienst staan de met slachtofferhulp belaste functionarissen de betrokkenen bij met praktische ondersteuning (bijvoorbeeld hulp bij het invullen van aanvraagformulieren) en met informatie. U kunt zich ook wenden tot maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld de Witte Ring (Fehérgyűrű), de hulporganisatie van de Hongaarse Baptisten (Baptista Szeretetszolgálat) enz.).

Laatste update: 03/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.