Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Claims Officer

The Palace, St George's Square
Valletta

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt uw verzoek niet rechtstreeks versturen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

  • het verzoek? In het Maltees of het Engels;
  • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Maltees of het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling de bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De instantie voor schadeloosstelling betaalt dit.

Moeten er voor de eventuele verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er zijn geen heffingen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Niet van toepassing.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

De schadefunctionaris beoordeelt of deze attesten worden aanvaard. Hij of zij kan ook lokale medische deskundigen inschakelen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Ja, deze kosten worden vergoed.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Tussen een en twee maanden.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

U kunt de beslissing in het Engels ontvangen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Dat is niet mogelijk.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja, dat kan.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

http://vso.org.mt/

of de Chief Advocate for Legal Aid: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.