Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Adres :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefoon: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Postadres :
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling

Het verzoek?

In ieder gewenste taal, maar bij voorkeur in het Nederlands of Engels.

De bijgevoegde bewijsstukken?

In ieder gewenste taal, maar bij voorkeur in het Nederlands of Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven betaalt de vertaling van het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee, voor de verwerking van het verzoek hoeven geen administratieve of andere heffingen worden betaald.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Tijdens de procedure is aanwezigheid niet verplicht. De beslissing wordt altijd op schrift gesteld en via de post aan u verzonden.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Over het algemeen zal medische informatie van uw behandelaren door het Schadefonds worden aanvaard en zo nodig ter beoordeling en advisering worden voorgelegd aan haar medisch adviseurs. Deze medisch adviseurs doen zelf geen medisch onderzoek.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Niet van toepassing.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Maximaal 26 weken, maar veelal volgt de beslissing eerder.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De taal waarin u de aanvraag heeft ingediend.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Met het indienen van een bezwaarschrift bij de afdeling bezwaar van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In de beslissing op uw aanvraag staat hoe dat moet.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Slachtofferhulp Nederland kan u wellicht helpen. U kunt Slachtofferhulp Nederland bereiken op telefoonnummer: 0900-0101.

Laatste update: 26/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.