Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek — Afdeling Rehabilitatie en Schadeloosstelling

Telefoon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: victims@justice.sk
Website: https://www.justice.gov.sk

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Het is niet mogelijk rechtstreeks met het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek te communiceren. Voor grensoverschrijdende verzoeken moet u zich eerst richten tot de assistentieverlenende instantie in uw eigen land.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

  • het verzoek?
    In het Slowaaks.
  • de bijgevoegde bewijsstukken?
    In het Slowaaks.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek zorgt niet voor de vertaling van de benodigde documenten. Het slachtoffer van het misdrijf betaalt zelf de kosten voor het vertalen alsook de bijbehorende kosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

U hoeft hiervoor niets te betalen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Bij de beoordeling van een verzoek om schadeloosstelling is uw aanwezigheid niet verplicht. De assistentieverlenende instantie of de Slowaakse instanties beleggen een hoorzitting via een audiovisuele verbinding. Daarom is er geen vergoeding van reiskosten nodig.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Volgens de wet is uw aanwezigheid tijdens de schadeloosstellingsprocedure niet verplicht. Ook bij de beoordeling van een verzoek om schadeloosstelling in verband met een geweldsdelict is uw aanwezigheid niet verplicht.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Om de schadeloosstelling voor pijn en lijden te bepalen, is een medisch verslag nodig dat voldoet aan de voorschriften van het Slowaakse recht. Toch is het dan nog steeds mogelijk dat een arts in de Slowaakse Republiek uw gezondheidstoestand beoordeelt op basis van medische verslagen die zijn opgesteld in het land waar u woont.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Reiskosten worden niet vergoed.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek beslist binnen zes maanden nadat het een volledig verzoek heeft ontvangen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Slowaaks.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door een rechtszaak aan te spannen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

In de Slowaakse rechtsorde bestaat er geen rechtsbijstand die specifiek is gericht op het indienen van verzoeken om schadeloosstelling. U kunt wel een beroep doen op de algemene rechtshulp die de staat via het centrum voor rechtsbijstand verstrekt, of op een van de organisaties die slachtoffers van misdrijven bijstaan. Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek verschaft zelf basisrichtlijnen voor het indienen van een verzoek om schadeloosstelling.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Er zijn niet-gouvernementele organisaties die hulp en steun bieden aan slachtoffers van geweldsmisdrijven in de Slowaakse Republiek. Deze richten zich op bepaalde categorieën slachtoffers. Welke hulp afzonderlijke organisaties in grensoverschrijdende zaken bieden, hangt grotendeels af van hun personeelscapaciteit.

Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.