Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Informatie over de wijze waarop een EU-land een aanvraag tot schadeloosstelling beoordeelt

Indien u in het buitenland (in een EU-land waar u niet woont) het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u de aanvraag indienen bij de assistentieverlenende instantie van het land waar u woont. De assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en stuurt deze door naar de beslissende instantie in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd. De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling van de schadeloosstelling.

Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop uw aanvraag wordt beoordeeld door de beslissende instantie van het EU-land waar het misdrijf is gepleegd.

U wordt aangeraden om te kijken naar de informatie van het land waar het misdrijf is gepleegd.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.