Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

(a) Comisia pentru asistența financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate ajuta victimele care sunt resortisanți belgieni sau rezidenți în Belgia să obțină despăgubiri într-o altă țară a UE.

Adresă:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Pentru cazurile victimelor terorismului, trebuie contactată Divizia Terorism din cadrul Comisiei.

Adresa poștală:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa de e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

  • cererea? În limbile franceză, olandeză, germană și engleză.
  • documentele justificative? În limbile franceză, olandeză, germană și engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Această problemă nu a apărut încă și se află încă în curs de analizare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat de un interpret?

Nu.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Acest lucru este evaluat de Comisie pe baza vătămării și a gravității vătămării suferite de victimă.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

18 luni, în prezent. Procedura este aceeași atât pentru cazurile transfrontaliere, cât și pentru cazurile naționale.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba franceză, olandeză, germană sau engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Nu există nicio procedură de formulare a unei căi de atac împotriva deciziilor Comisiei. Numai o acțiune în anulare poate fi introdusă în fața Consiliului de Stat al Belgiei (Conseil d'État).

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în temeiul legislației celeilalte țări?

Nu, Comisia nu se implică în acest sens.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Există servicii de sprijinire a victimelor care pot ajuta victimele să solicite asistență financiară din partea Comisiei.

Serviciile de sprijin pentru victime sunt furnizate de comunitățile și regiunile din Belgia.

Pentru mai multe informații (în special cu privire la diverse servicii autorizate să furnizeze asistență), vă rugăm să consultați următoarele site-uri web:

Federația Valonia-Bruxelles: victimes.be

Flandra: slachtofferzorg.be

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.