Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII BULGARIA

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor

Adresa: Strada Slavyanska 1, 1040 Sofia, Republica Bulgaria

Site web: https://www.compensation.bg

În cazul infracțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Bulgaria, autoritatea de decizie în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere este Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor.

În cazul infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului Republicii Bulgaria, Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor acționează ca autoritate responsabilă cu asistența și transmite cererea de despăgubire autorității competente din țara în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, este posibil.

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente:

  • cererea? În limba bulgară și în limba engleză.
  • documentele justificative? În limba bulgară și în limba engleză.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor plătește pentru traducere.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu, nu există.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Victima nu este prezentă pe parcursul procedurii pentru acordarea de despăgubiri din partea statului.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

A se vedea răspunsul la întrebarea anterioară.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Da, acestea vor fi acceptate sau recunoscute. Documentele medicale, inclusiv cele care atestă cheltuielile medicale, eliberate de țara în cauză pot fi acceptate și/sau recunoscute, dar Consiliul național decide cu privire la acest aspect de la caz la caz.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Cheltuielile de deplasare aferente unei examinări medicale ar putea fi rambursate, dar Consiliul Național decide cu privire la acest aspect de la caz la caz.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului competent?

Cererea de despăgubire este analizată în termen de o lună de la data la care a fost primită. Dacă acest lucru este necesar, termenul menționat poate fi prelungit cu maximum trei luni.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba bulgară și în limba engleză.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Deciziile Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Procedura pentru acordarea de despăgubiri de către stat nu necesită participarea unui avocat.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

Da. Asociația bulgară a organizațiilor de sprijin al victimelor.

Tel. +359 29819300

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.