Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefon: +385 1 371 47 56
Fax: +385 1 371 47 98

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Site internet: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, prin depunerea cererii la Ministerul Justiției din Republica Croația, direct sau prin scrisoare recomandată.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

cererea și documentele justificative trebuie să fie redactate în limba croată. În cazul în care cererea și documentele justificative sunt redactate într-o limbă străină, acestea trebuie prezentate împreună cu o traducere autorizată eliberată de un traducător autorizat.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative provenite dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Autoritatea de decizie nu asigură traducerea cererii sau a documentelor justificative și nu suportă costurile de traducere.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu se plătesc taxe administrative sau de altă natură în cadrul procedurilor referitoare la această cerere.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

În cazul în care Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) decide să citeze solicitantul la o audiere sau să îl invite să participe personal la procedură, cheltuielile de călătorie ale solicitantului vor fi rambursate.

De regulă, pe tot parcursul procedurii și la pronunțarea unei decizii nu este necesară prezența solicitantului, iar dacă este necesară audierea solicitantului, a martorilor, a experților numiți de instanță sau a altor persoane, Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, poate să solicite autorității competente din celălalt stat membru al UE în care a fost prezentată cererea de despăgubire să întreprindă aceste acțiuni.

În plus, audierea impusă de o astfel de procedură poate fi efectuată prin intermediul unor mijloace auxiliare tehnice, cum ar fi tehnologia informatică, rețelele de comunicații electronice și alte mijloace de transmitere a imaginilor și a sunetelor. În acest caz, audierea este condusă de Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, adică autoritatea de decizie.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Documentele medicale din străinătate sunt acceptate, însă Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, verifică și evaluează documentele medicale și, dacă este necesar, poate dispune obținerea unui raport de expertiză medicală.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Nu

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Autoritatea competentă va lua o decizie cu privire la cerere în termen de aproximativ 60 de zile dacă cererea este completă și corectă (dacă au fost obținute și depuse toate documentele necesare, toate informațiile și probele necesare pentru a lua o decizie). Cu toate acestea, dacă cererea este incompletă, timpul necesar pentru luarea unei decizii poate fi mai lung.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Decizia referitoare la cerere va fi în limba croată.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Nu se poate formula o cale de atac împotriva deciziei, cu toate acestea, partea poate depune o contestație administrativă prin depunerea unei plângeri administrative la instanța administrativă competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Da

Ultima actualizare: 01/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.