Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Nu sunt disponibile informații.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Puteți trimite cererea direct autorității de decizie din acea țară chiar și în cazurile transfrontaliere.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

În limba greacă și în limba engleză.

– documentele justificative?

În limba greacă și în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Nu se aplică.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu este obligatorie prezența dumneavoastră.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Nu se aplică.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara dumneavoastră de reședință vor fi acceptate.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu se aplică.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității competente/organismului competent?

Termenul de pronunțare a unei decizii este de 6 luni de la data la care toate informațiile sunt disponibile.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba greacă și în limba engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia depunând o cerere la Tribunalul Administrativ în termen de 75 de zile de la pronunțarea acesteia.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Puteți solicita asistență juridică în legătură cu procedurile judiciare corespunzătoare cauzei dumneavoastră.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Puteți obține informații privind solicitarea despăgubirilor contactând direct Serviciile de Asigurări Sociale.

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.