Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției din Republica Cehă, Departamentul de despăgubiri

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praga 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă cererea/documentele justificative?

În limba cehă, slovacă sau engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Autoritatea de decizie nu acceptă documente în alte limbi decât cehă, slovacă sau engleză (aceasta le va ignora și va invita persoana în cauză să depună cererea sau documentele traduse într-una din limbile acceptate); dacă trebuie să asigure traducerea documentelor în limba engleză, aceasta va face acest lucru pe propria cheltuială.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Cheltuielile de călătorie nu sunt rambursate.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi fi asistat de un interpret?

Autoritatea de decizie nu furnizează servicii de interpretare.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință - sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Un certificat medical de la locul dumneavoastră de reședință va fi, cel mai probabil, recunoscut.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Cererea trebuie să fie soluționată în termen de trei luni.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba cehă sau engleză.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Prin introducerea unei acțiuni administrative în instanță.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Da, pe propria dumneavoastră cheltuială.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Cea mai mare organizație neguvernamentală care sprijină victimele infracțiunilor este Bílý kruh obětí (Cercul alb al victimelor).

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.