Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor

Pot trimite cererea direct la autoritatea decizională din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a mai fi nevoie să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Nu este obligatoriu ca cererea să fie trimisă prin intermediul autorității responsabile cu asistența. Cererea poate fi trimisă direct autorității decizionale din această țară (Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor), care o va trimite apoi poliției din circumscripția în care a fost anchetat cazul. Cererea poate fi trimisă și direct poliției.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile de despăgubire: cererea? documentele justificative?

Toate documentele trimise sunt acceptate dacă sunt redactate în daneză sau în engleză. Totuși, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor ar prefera ca toate documentele să fie traduse în limba daneză, pe cât posibil.

Danemarca a încheiat o convenție lingvistică cu țările nordice, și anume cu Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, conform căreia cetățenii acestor țări au dreptul de a utiliza propria lor limbă într-o altă țară nordică. Limbile incluse în această convenție sunt daneza, finlandeza, islandeza, norvegiana și suedeza.

În cazul în care autoritatea de despăgubire traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine plătește pentru acest lucru?

Poliția daneză plătește pentru traducerea documentelor în cazurile de despăgubire.

Există taxe administrative sau alte taxe care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum le pot plăti?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau când se ia decizia în privința cererii mele, pot beneficia de rambursarea cheltuielilor de călătorie? Cum le pot solicita? Pe cine trebuie să contactez?

Examinarea unui caz se face în cadrul unei proceduri scrise. Prin urmare, ca solicitant, nu trebuie să fiți prezent nici în timpul examinării cazului de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor, nici atunci când consiliul ia decizia.

Se asigură un interpret în cazul în care trebuie să fiu prezent personal?

Având în vedere că examinarea unui caz se face în scris, întrebările referitoare la prezența personală și asistența legată de interpretariat nu sunt relevante.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale emise de medicii din țara mea de rezidență sau va trebui ca starea mea de sănătate/vătămarea să fie examinată de propriii dvs. experți medicali?

Nu există nicio cerință legată de efectuarea expertizelor și examenelor medicale de către medici din această țară. Ca regulă generală, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor acceptă toate certificatele medicale.

Voi beneficia de rambursarea cheltuielilor de călătorie dacă trebuie să efectuez un examen medical în această țară?

În mod normal, nu este nevoie să efectuați examene medicale în această țară dacă locuiți în altă țară a UE, deoarece examinarea poate avea loc în țara în care locuiți.

Cheltuielile de deplasare aferente tratamentului pot fi acoperite, fiind asimilate cheltuielilor legate de recuperare.

Cât timp durează aproximativ să primesc o decizie cu privire la despăgubirea din partea autorității/organismului?

Termenul de examinare a cazurilor de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate varia considerabil, de la un caz la altul. Aceasta se datorează, printre altele, necesității de a obține informații suplimentare legate de cazul respectiv, în funcție de circumstanțele specifice, de la poliție, medici sau alte autorități; în mod similar, în cazurile în care este vorba despre o vătămare permanentă sau de pierderea capacității de obținere a unor venituri, ar putea fi nevoie să se înainteze cazul Autorității de asigurare a pieței muncii (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), ceea ce poate conduce la prelungirea termenului de examinare.

Peste 50% dintre cazurile noi primite de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor sunt soluționate în termen de 50 de zile, conform unei proceduri accelerate, utilizate în cazurile simple. Acestea includ cazurile în care s-a luat o decizie finală atât cu privire la vinovăție, cât și cu privire la cuantumul despăgubirii.

În situația în care cazul nu poate fi soluționat prin această procedură accelerată, termenul obișnuit de soluționare a cazurilor de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor este în prezent de până la 18 luni din momentul în care consiliul primește o nouă cerere de despăgubire.

Puteți grăbi soluționarea cazului dacă trimiteți consiliului dovezi privind cererile dvs. Documentele pot include, de exemplu, chitanțe pentru achiziționarea de medicamente, certificate medicale pentru perioada de boală sau o declarație din partea angajatorului cu privire la pierderea unor venituri ca urmare a vătămării.

În ce limbă voi primi decizia privind cererea mea?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor elaborează toate deciziile în limba daneză. Aveți ulterior posibilitatea să solicitați traducerea deciziei de către autoritatea responsabilă cu asistența din țara dvs. de origine.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Nu puteți apela la alte autorități pentru a contesta decizia luată de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Dacă doriți să modificați decizia, trebuie mai întâi să contactați Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor și să explicați motivul pentru care nu sunteți de acord cu decizia. Consiliul va evalua apoi dacă există vreun temei pentru a redeschide examinarea cazului. Criteriul determinant pentru redeschiderea cazului este ca solicitantul să fi prezentat informații noi și relevante, importante pentru soluționarea cazului.

În cazul în care Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor își menține decizia, puteți solicita revizuirea deciziei în instanță.

De asemenea, puteți face recurs la Ombudsmanul din cadrul Parlamentului.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în temeiul normelor din altă țară?

Examinarea cazurilor este organizată de așa manieră încât, în general, nu aveți nevoie de asistență juridică, însă există această opțiune, cu aplicarea reglementărilor din această țară. În cazuri speciale, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate să decide că solicitantul trebuie să suporte integral sau parțial cheltuielile în legătură cu procedurile în fața consiliului.

În această țară, nu există nicio cerință privind obligația furnizării de asistență juridică sau a accesului la un avocat.

Există în această țară vreo organizație de sprijin pentru victime care mă poate ajuta să solicit despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Ultima actualizare: 04/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.