În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority) (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Site web: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Vom accepta o cerere direct de la dumneavoastră fără a fi necesar să recurgeți la autoritatea de asistență din țara dumneavoastră de origine.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

  • cererea?
  • documentele justificative?

Preferăm să primim aceste documente în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Noi vom plăti pentru aceste traduceri.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu percepem taxe pentru serviciile noastre.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Prelucrăm cererile și corespondăm cu socilitanții în scris. Nu este nevoie să fiți prezent(ă).

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Nu se aplică.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de propriii dumneavoastră experți medicali?

Vom accepta rapoarte de la practicieni cu calificări medicale din alte țări.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu plătim cheltuieli de călătorie.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata necesară pentru a evalua o solicitare va varia în funcție de gradul de dificultate. De exemplu, solicitările care implică pierderea de venituri vor dura mai mult decât cele care implică numai o plată de calculat pe baza tarifului prejudiciilor. CICA nu va finaliza o solicitare decât după ce confirmați faptul că v-ați revenit, în măsura în care este posibil, de pe urma vătămărilor suferite. Obiectivul nostru este să soluționăm cazurile simple în termen de 12 luni de la primire.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Vom ține legătura cu dumneavoastră prin corespondență în limba engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți de acord cu decizia inițială și doriți să o revizuim, trebuie să ne trimiteți cererea dumneavoastră scrisă de reexaminare în termen de 56 de zile de la data deciziei inițiale. Este necesar să atașați orice dovadă suplimentară pe care doriți să o luăm în considerare în sprijinul cererii dumneavoastră.

După ce primim cererea dumneavoastră de reexaminare împreună cu toate informațiile justificative, aceasta va fi analizată de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubiri diferit de cel care a luat decizia inițială. Decizia luată în urma reexaminării poate fi mai mult sau mai puțin favorabilă decât decizia inițială sau decizia inițială poate rămâne neschimbată.

Dacă nu sunteți de acord cu o decizie luată în urma reexaminării, puteți face recurs la tribunalul de primă instanță (First-tier Tribunal) (compensarea daunelor penale) în conformitate cu regulile de procedură ale tribunalului. Puteți găsi aceste reguli pe site-ul web al tribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal).

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Pentru a solicita o despăgubire nu aveți nevoie de un reprezentant plătit, precum un avocat sau o societate de gestionare a cererilor. Dacă alegeți un reprezentant plătit, nu putem acoperi costul respectiv și dumneavoastră va trebui să suportați aceste cheltuieli.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor, care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Pentru asistență privind cererea dumneavoastră, puteți contacta Serviciul de informații pentru victime (Victims Information Service).

Ultima actualizare: 16/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.