Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

Trezoreria Statului

Căsuța poștală 50

FI-00054 Trezoreria Statului, Finlanda

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Puteți trimite cererea direct Trezoreriei Statului (Valtiokonttori). Vă rugăm să rețineți, cu toate acestea, restricțiile cu privire la limba utilizată în documente, astfel cum se explică mai jos.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile competente cererea în materie de despăgubire?

Și documentele justificative?

Cererea trebuie să fie întocmită în limbile finlandeză, suedeză sau engleză. Documentele justificative ar trebui să fie, de asemenea, redactate într-una dintre aceste limbi.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Trezoreria Statului nu va accepta o cerere în vederea soluționării dacă nu este redactată într-una dintre limbile menționate mai sus. În cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru traducerea documentelor, puteți contacta autoritatea responsabilă cu asistența din țara în care locuiți.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Pentru prelucrarea cererii nu vi se vor percepe niciun fel de taxe administrative.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Dosarul va fi prelucrat de către Trezoreria Statului în scris. Nu vi se va cere să vă prezentați personal în nicio etapă a procesului.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Vă rugăm să consultați răspunsul precedent.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Certificatul medical eliberat de un medic din țara dumneavoastră de reședință va fi acceptat ca dovadă a prejudiciului suferit.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Vă rugăm să consultați răspunsul precedent.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului?

Veți primi o decizie într-un termen mediu de 6-8 luni de la data primirii cererii de către Trezoreria Statului.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Trezoreria Statului emite decizii doar în limbile finlandeză și suedeză. În cazul în care ați formulat cererea în limba engleză, împreună cu decizia veți primi un rezumat al conținutului deciziei în limba engleză.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Împotriva unei decizii de despăgubire care v-a fost comunicată puteți formula contestație în scris în fața instanței competente în materie de asigurări (Vakuutusoikeus), în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de decizia respectivă. La decizia de despăgubire emisă de Trezoreria Statului sunt anexate orientări cu privire la modalitatea de formulare a unei căi de atac.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Trezoreria Statului vă poate oferi consiliere cu privire la aspecte referitoare la solicitarea de despăgubiri. În cazul în care recurgeți la ajutor din partea unui avocat extern în vederea întocmirii cererii dumneavoastră, cheltuielile aferente pot fi compensate numai în cazul în care ați obținut asistență juridică sau v-a fost desemnat un consilier juridic pentru judecarea cauzei de către o instanță. Cheltuielile aferente întocmirii unei cereri pot fi compensate și în cazul în care cauza nu este analizată de o instanță, dacă îndepliniți condițiile financiare stabilite pentru obținerea asistenței juridice.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Puteți obține ajutor pentru formularea unei cereri de despăgubire din partea Organizației de sprijin al victimelor din Finlanda (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Puteți găsi datele de contact ale acestei organizații pe site-ul său web la adresa https://www.riku.fi/en/home/

Ultima actualizare: 09/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.