Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

În cadrul fiecărei instanțe regionale (tribunal de grande instance) există o comisie de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) care soluționează cererile depuse de victimele infracțiunilor sau de avânzii cauză ai acestora.

În cazul actelor de terorism FR., Fondul de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) este cel care decide cu privire la cereri, sub controlul instanței în caz de litigiu.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, puteți să o trimiteți direct autorității, care va putea decide asupra cererii dumneavoastră.

În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

– documentele justificative?

Cererea și documentele sunt acceptate dacă sunt redactate în franceză sau engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Victimele din alte state sunt invitate, în măsura în care este posibil, să furnizeze pe propria cheltuială o traducere în limba franceză a documentelor-cheie.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu este obligatoriu să fiți prezent personal. Cu toate acestea, puteți, în anumite condiții, să solicitați rambursarea cheltuielilor de deplasare, o diurnă pentru masă și cazare și o indemnizație de prezență (indemnité de comparution).

Pentru a obține această rambursare, trebuie să contactați instanța care v-a citat.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da, dacă vă prezentați, vi se va pune la dispoziție un interpret în mod gratuit.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință — sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Vor fi acceptate certificatele medicale obținute în țara în care locuiți. O expertiză medicală poate fi efectuată pe baza documentelor, după caz.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Examenul medical este, de preferință, organizat de comun acord cu victima în cursul uneia dintre vizitele sale în Franța. În caz contrar, costurile de deplasare suportate de o victimă în vederea prezentării la examenul medical pot fi rambursate de FGTI la prezentarea documentelor justificative.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Solicitarea este transmisă fără întârziere de către registratura CIVI către FGTI.

FGTI trebuie să transmită victimei o ofertă în termen de două luni de la primirea dosarului complet transmis de registratura CIVI.

Dacă victima acceptă oferta, constatarea acordului se transmite președintelui CIVI spre aprobare. Odată aprobat, acordul poate fi executat. Decizia se aduce la cunoștința victimei și a FGTI, care va efectua plata.

În caz de refuz motivat al FGTI sau dacă victima refuză oferta sau nu răspunde ofertei FGTI în termen de două luni, CIVI analizează cauza în conformitate cu o procedură judiciară: în acest caz, un judecător analizează cererea și verifică declarațiile și documentele prezentate.

Procurorul și FGTI își prezintă observațiile cel târziu cu 15 zile înainte de ședința de judecată. Solicitantul și FGTI trebuie convocați cu cel puțin două luni în avans.

În urma unei proceduri în ședință închisă, decizia CIVI de acordare sau de refuz al despăgubirilor este notificată solicitantului și FGTI, care plătește eventualele despăgubiri acordate în termen de o lună de la data notificării în cauză.

În ceea ce privește actele de terorism (FR.), o sumă este plătită cu titlu de avans de către FGTI în termen de o lună de la primirea dosarului complet, dacă acesta este eligibil. FGTI prezintă o ofertă de despăgubire victimei (atunci când starea acesteia s-a stabilizat) sau membrilor apropiați ai familiei unei victime decedate în termen de trei luni.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Veți primi decizia în limba franceză. Puteți solicita o traducere a acesteia în mod gratuit.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia CIVI, puteți solicita o reexaminare a acesteia de către curtea de apel (cour d'appel) în a cărei jurisdicție se află CIVI.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Puteți beneficia de asistență juridică în conformitate cu normele aplicabile în Franța.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-o situație transfrontalieră?

Asociațiile de sprijinire a victimelor care pot fi contactate la birourile de sprijinire a victimelor din cadrul instanțelor și/sau la propriul sediu vă pot ajuta în mod gratuit să redactați cererea de despăgubire.

Ultima actualizare: 25/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.