Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Ce autoritate decide asupra cererilor de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Autoritățile de decizie sunt autoritățile responsabile în materie de asistență din fiecare stat federal. Competența îi revine statului federal în care a fost săvârșită infracțiunea. Pentru a fi scutiți de efortul căutării organismului competent, solicitanții străini se pot adresa punctului de contact central (Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale), care va transmite cererea de despăgubire către autoritatea competentă.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la punctul de contact din țara mea de origine)?

Puteți, însă autoritățile responsabile în materie de asistență ar trebui să fie de asemenea informate.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă (responsabile) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

- cererea?

În oricare limbă europeană

- documentele justificative?

În oricare limbă europeană

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Traducerile sunt gratuite pentru solicitant. Aceste costuri sunt de obicei suportate de autoritățile de decizie.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară a UE)? În caz afirmativ, cine plătește aceste costuri?

Nu există taxe administrative sau de altă natură pentru cererile de despăgubire a victimelor în Germania.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Cheltuielile de călătorie, dacă sunt necesare, sunt plătite de autoritatea de decizie competentă.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi fi asistat de un interpret?

Nu aveți dreptul legal la un interpret. Cu toate acestea, în practică, serviciile interpreților sunt deseori utilizate atunci când sunt necesare.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de origine – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Astfel de certificate sunt de obicei acceptate.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Cheltuielile de călătorie, dacă sunt necesare, sunt plătite de autoritatea de decizie competentă.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Nu există un răspuns definitiv la această întrebare, deoarece durata procedurii de despăgubire este strâns legată de circumstanțele fiecărui caz în parte.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Decizia este tradusă de obicei în limba națională relevantă.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Se poate depune o contestație împotriva deciziei în cadrul procedurii de despăgubire. În cazul în care contestația nu este admisă, se poate depune o plângere la instanța în materie de drept social.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Toți solicitanții pot beneficia de asistență juridică, însă costurile nu pot fi rambursate.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

În Germania există o serie de organizații locale, regionale și naționale de sprijinire a victimelor care pot oferi asistență. Următorul site web oferă o bună imagine de ansamblu și este disponibil atât în limba engleză, cât și în limba spaniolă: http://www.odabs.org.

Ultima actualizare: 17/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.