Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

În calitate de autoritate de decizie, biroul guvernamental de la Budapesta (Budapest Főváros Kormányhivatala ) este autorizat să decidă asupra cererilor de despăgubire primite de la alte state membre:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

site-ul web: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-a

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente:

— cererea?

În orice limbă.

— documentele justificative?

În orice limbă.

În cazul în care autoritatea competentă traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru traducere?

Statul maghiar.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu, nu trebuie plătite astfel de taxe.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Procedura nu impune prezența dumneavoastră fizică.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Da.

Certificatele medicale eliberate de medici din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/vătămarea să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Autoritatea maghiară acceptă certificatele medicale din țara dumneavoastră de reședință.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează, cu aproximație, obținerea unei decizii cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

În timpul procedurii, o decizie trebuie să fie adoptată în termen de maximum 60 de zile.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În maghiară; aceasta va fi tradusă pentru clienții care nu vorbesc limba maghiară.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Decizia pronunțată în primă instanță poate face obiectul unei acțiuni în contencios administrativ în fața instanțelor.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Puteți beneficia de asistență juridică în baza Legii maghiare LXXX din 2003 privind asistența juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară, care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Servicii care vă ajută să vă afirmați interesele sunt disponibile la orice unitate organizațională a serviciului de sprijinire a victimelor, și anume la birourile guvernamentale de la nivel regional și din Budapesta și la centrele de asistență pentru victime, unde consilierii pentru sprijinirea victimelor vor oferi asistență practică (de exemplu: asistență pentru completarea cererilor) și informații părților interesate. Victimele se pot adresa și organizațiilor societății civile [de exemplu: Fehérgyűrű, acțiunile de caritate ale bisericii baptiste maghiare (Baptista Szeretetszolgálat), etc.].

Ultima actualizare: 03/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.