Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Comitetul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor de tip mafiot, și a infracțiunilor premeditate săvârșite cu violență (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), care se află în subordinea Ministerului de Interne (Via Cavour n. 6; e-mail certificat ('PEC') adresa: protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Comitetul este alcătuit din comisar (Commissario), în calitate de președinte, completul fiind întrunit dintr-un reprezentant al Ministerului de Interne, doi reprezentanți ai Ministerului Justiției, un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Economice, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Economice și Finanțelor, un reprezentant al Ministerului Muncii, Sănătății și Politicilor Sociale și un reprezentant fără drept de vot al Societății de Asigurări Publice CONSAP, care este responsabilă de gestiunea financiară a fondului respectiv.

Cererile de accesare a fondului trebuie depuse, spre analiză, la Prefectura/Biroul Teritorial al Guvernului (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) având competență într-una dintre următoarele locații: locul în care se află instanța care a pronunțat condamnarea pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 11 din Legea nr. 122/2016; sau locul de reședință al părții interesate sau al celorlalte persoane care au dreptul să primească despăgubiri, în cazul în care victima infracțiunii a decedat; sau locul de reședință al mandatarului (procuratore speciale) care reprezintă victima sau al altor persoane care au dreptul să primească despăgubiri dacă sunt cetățeni italieni sau cetățeni ai UE care nu au reședința în Italia.

Decizia actuală privind cererea revine comitetului.

Condițiile prealabile pentru accesarea fondului și formularul de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de pe pagina de internet a Ministerului de Interne:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, deși apelarea la autoritatea responsabilă cu asistența poate fi utilă în vederea traducerii cererii și a altor documente.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

  • cererea?
  • documentele justificative?

În limba italiană.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Solicitantul nu suportă niciun cost în acest sens.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu este necesară prezența, deoarece nu există audieri contradictorii; dacă doriți să prezentați alte observații sau documente, le puteți trimite prin e-mail certificat sau prin intermediul autorității responsabile cu asistența.

Decretul nr. 222/2008, articolul 6: „Audierea solicitantului solicitată de autoritatea de decizie din Italia

„1. În cazul în care autoritatea de decizie din Italia stabilește să audieze solicitantul sau oricare altă persoană în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Decretul legislativ, aceasta transmite cererea autorității responsabile cu asistența din celălalt stat membru, urmând procedurile indicate la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament. Cererea trebuie să conțină informații privind formalitățile procedurale prevăzute de legislația italiană și să solicite autorității responsabile cu asistența din celălalt stat membru care a primit cererea să informeze persoana care urmează a fi audiată cu privire la aceste formalități.

„2. În cazul în care autoritatea de decizie din Italia solicită autorității responsabile cu asistența din celălalt stat membru să audieze solicitantul sau oricare altă persoană în temeiul legislației aplicabile în statul membru respectiv, potrivit ultimei părți a articolului 2 alineatul (3) din Decretul legislativ, aceasta va transmite cererea urmând procedurile indicate la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.”

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

A se vedea răspunsul la întrebarea anterioară.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Acestea vor fi recunoscute, cu condiția să fie primite în limba italiană sau în limba engleză. Nu este necesară efectuarea niciunei evaluări specifice de către medici locali.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu este necesară efectuarea niciunui examen medical; în schimb, trebuie să prezentați documentația medicală relevantă și facturile aferente costurilor medicale pe care le-ați suportat.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Termenul actual este de 60 de zile de la primirea cererii. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că procedura va fi suspendată dacă autoritatea de decizie solicită documente sau informații suplimentare (articolul 10-bis din Legea nr. 241/90).

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba italiană.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Introducând o acțiune în instanță (tribunale) în termen de 60 de zile de la data notificării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Biroul care furnizează aceste informații nu are cunoștință în acest sens.

Ultima actualizare: 16/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.