NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Administrația pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Linie telefonică gratuită: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Site web: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Puteți trimite cererea pentru despăgubiri din partea statului direct la Administrația pentru asistență juridică fără a vă mai adresa autorității competente din statul membru al Uniunii Europene care este țara dumneavoastră de reședință.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă cererea?

Administrația pentru asistență juridică acceptă cererile pentru despăgubiri din partea statului și documentele atașate acestora în limba letonă sau în limba engleză. Documentele care trebuie depuse la Administrația pentru asistență juridică nu necesită legalizare, iar formalitățile echivalente nu se aplică în cazul acestor documente.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

În cazul în care este necesară traducerea cererii pentru despăgubiri din partea statului și a documentelor atașate acesteia, costurile de traducere vor fi acoperite din fondurile de la bugetul de stat, acordate Administrației pentru asistență juridică.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu vi se vor percepe taxe pentru revizuirea cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, primită de la un alt stat membru al Uniunii Europene.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența dumneavoastră nu este necesară în cadrul procesului de revizuire a cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, al procesului de decizie cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau de refuz al plății acestora.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică consideră necesară furnizarea de informații suplimentare în vederea adoptării unei decizii, veți fi înștiințat în acest sens în termen de șapte zile de la primirea cererii pentru despăgubiri din partea statului.

Decizia va fi trimisă la adresa specificată în cererea pentru despăgubiri din partea statului.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Prezența dumneavoastră nu este necesară în cadrul procesului de revizuire a cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, al procesului de decizie cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau de refuz al plății acestora.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul sau instanța) decide cu privire la efectuarea expertizei. Administrația pentru asistență juridică va solicita persoanei responsabile de desfășurarea procedurii informații cu privire la rezultatele expertizei.

Avizul experților se bazează pe rapoarte medicale sau pe alte date obiective.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

În cazul în care persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) decide să solicite efectuarea unei expertize, cheltuielile dumneavoastră de călătorie vor fi acoperite (din bugetul național) în conformitate cu procedura și cuantumul stabilite în baza legilor și regulamentelor aplicabile în Republica Letonia.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Administrația pentru asistență juridică hotărăște cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data primirii cererii de despăgubire, iar decizia este trimisă la adresa indicată în cererea pentru despăgubiri acordate de către stat.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică solicită informații suplimentare de la dumneavoastră sau de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), termenul aferent procesului decizional este suspendat până la primirea tuturor informațiilor solicitate.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Decizia privind plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat vă va fi transmisă în limba letonă, însoțită de traducerea într-o limbă considerată acceptată de statul membru al Uniunii Europene în care aveți reședința.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia Administrației pentru asistență juridică cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data intrării sale în vigoare, prin depunerea unei cereri în acest sens la Administrația pentru asistență juridică, ce urmează a fi înaintată Ministerului Justiției.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu aveți nevoie de asistență juridică pentru a solicita despăgubiri din partea statului. Administrația pentru asistență juridică furnizează asistența necesară în cadrul procesului de solicitare a despăgubirilor din partea statului.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Asociația „Skalbes” pune la dispoziție o linie de asistență gratuită 116006 „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” (în fiecare zi în intervalul 07:00 - 22.00), oferind sprijin emoțional și psihologic victimelor infracțiunilor, informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, despăgubiri acordate de către stat etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

Ultima actualizare: 18/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.