Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției din Republica Lituania (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, o persoană poate trimite cererea direct Ministerului Justiției din Republica Lituania.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

– documentele justificative?

Cererea și documentele suplimentare trebuie depuse în limba lituaniană sau în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Cheltuielile de traducere a cererii și/sau a documentelor atașate acesteia în limba lituaniană sau în limba engleză cad în sarcina solicitantului sau a autorității din țara de origine.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

O victimă a infracțiunii nu trebuie să fie prezentă atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea sa. Prin urmare, aceste costuri nu sunt eligibile pentru rambursare.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

O victimă a infracțiunii nu trebuie să fie prezentă atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea sa.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Documentele emise de instituțiile/persoanele autorizate din țara de reședință a victimei vor fi recunoscute.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

O decizie este adoptată în termen de o lună de la data depunerii cererii și a tuturor documentelor necesare la Ministerul Justiției din Republica Lituania.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

De regulă, în limba lituaniană.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate la nivelul Ministerului Justiției din Republica Lituania pot fi contestate în fața Comisiei de administrare a litigiilor din Lituania Lietuvos administracinių ginčų komisija) sau a Tribunalului administrativ regional Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) în termen de o lună de la data comunicării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Da. O persoană poate solicita asistență juridică din partea Serviciului de asistență juridică garantată de stat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), care va decide cu privire la asigurarea asistenței juridice.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Nu.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.