Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Site internet: http://www.mj.public.lu/

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, cererea de despăgubire trebuie trimisă direct ministrului justiției din Luxemburg printr-o scrisoare, cu condiția ca solicitantul să nu aibă dreptul la despăgubiri din partea unui alt stat membru și să poată dovedi că își are reședința legală și obișnuită în Luxemburg.

Solicitantul poate fi scutit de obligația de a-și avea reședința legală și obișnuită în Luxemburg dacă este victima unei infracțiuni prevăzute la articolul 382‑1 din Codul penal (traficul de ființe umane).

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă cererea și documentele justificative?

Cererea de despăgubire și documentele justificative sunt acceptate în următoarele limbi:

  • luxemburgheză,
  • franceză,
  • germană.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Ministerul Justiției suportă costurile de traducere.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența victimei este opțională. Aceasta poate fi reprezentată de un avocat. Prin urmare, nu este necesară deplasarea.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Certificatele medicale acordate de medicii din țara dumneavoastră de reședință vor fi acceptate sau recunoscute ca documente justificative pentru faptele și vătămările pe care le-ați suferit.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu se aplică. Certificatele medicale străine sunt acceptate ca documente justificative.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Ministrul justiției va lua o decizie în termen de șase luni de la depunerea cererii de despăgubire.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Având în vedere că cererea trebuie să fie redactată în limba franceză, germană sau luxemburgheză, decizia respectivă va fi, de asemenea, redactată în una din cele trei limbi acceptate.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

În cazul în care decizia ministrului justiției este contestată în ceea ce privește principiul sau suma acordată, se poate iniția o acțiune în justiție împotriva statului, reprezentat de ministrul justiției. Acțiunea trebuie să fie introdusă în fața instanței teritoriale (tribunal d'arrondissement) din Luxemburg sau Diekirch, la alegerea solicitantului.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Orice persoană care poate dovedi că nu dispune de venituri suficiente poate beneficia de asistență juridică gratuită, în condițiile prevăzute de lege. Un avocat poate fi numit pentru a vă oferi consultanță juridică sau pentru a vă reprezenta în instanță, costurile fiind acoperite de stat. Oricine poate consulta organismele care oferă informații juridice și consultanță. Puteți accesa Serviciul juridic de primire și informare (Service d’Accueil et d’Information juridique) pentru a obține gratuit orice informații de natură juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Serviciul central de asistență socială) — Service d’aide aux victimes (SAV) (Serviciul de sprijin pentru victime)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Ultima actualizare: 19/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.