Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Schadefonds Geweldmisdrijven

Adresă:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
Email: info@schadefonds.nl

Adresa poștală:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

În orice limbă pe care o alegeți, dar este de preferat în limba neerlandeză sau în limba engleză.

– documentele justificative?

În orice limbă pe care o alegeți, dar este de preferat în limba neerlandeză sau în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Schadefonds Geweldmisdrijven.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru soluționarea cererii.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Nu trebuie să fiți prezent pe parcursul procedurii. Decizia va fi întotdeauna emisă în scris și vă va fi trimisă prin poștă.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Nu se aplică.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Informațiile medicale furnizate de medicul dumneavoastră vor fi acceptate de obicei de Schadefonds Geweldmisdrijven și, dacă este necesar, vor fi trimise propriilor săi consilieri medicali, care le vor analiza și vor emite un aviz cu privire la acestea. Consilierii medicali nu efectuează examene medicale.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu se aplică.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Maximum 26 de săptămâni, de obicei însă soluționarea durează mai puțin.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba în care ați depus cererea.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Prin formularea unei contestații, pe care trebuie să o depuneți la serviciul de resort din cadrul Schadefonds Geweldmisdrijven. Decizia cu privire la cererea dumneavoastră va conține informații referitoare la procedura de contestare a acesteia.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Vă poate ajuta Slachtofferhulp Nederland, organizație pe care o puteți contacta la numărul de telefon 0900-0101.

Ultima actualizare: 26/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.