NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Această informație nu este momentan disponibilă.

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

În general, cererea pentru acordarea de despăgubiri trebuie trimisă autorității de decizie de către autoritatea responsabilă cu asistența. Cu toate acestea, persoana care are dreptul la despăgubiri poate să trimită cererea și direct autorității de decizie din Polonia.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

– documentele justificative?

Autoritatea de decizie acceptă corespondența în limba polonă și în limba engleză.

Autoritatea de decizie acceptă procesele-verbale ale audierilor efectuate de autoritatea responsabilă cu asistența din altă țară în limba oficială a țării respective.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Costurile aferente traducerii documentelor sunt suportate de Trezoreria Statului.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Persoanele care solicită despăgubiri sunt scutite integral de obligația de a plăti taxe judiciare.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Cheltuielile de deplasare nu vi se rambursează. Cu toate acestea, puteți fi audiat de la distanță, cu alte cuvinte fără a fi necesară deplasarea dumneavoastră la sediul autorității de decizie. Puteți solicita autorității de decizie să se adreseze autorității responsabile cu asistența din țara dumneavoastră pentru a organiza audierea dumneavoastră la distanță. Trebuie să vă dați acordul pentru a putea fi audiat în acest mod.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Dacă este necesar, autoritatea de decizie va numi un interpret autorizat. Costurile aferente interpretării nu cad în sarcina dumneavoastră.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Autoritatea de decizie va evalua credibilitatea examinării efectuate de medicii de la locul dumneavoastră de reședință. Dacă autoritatea de decizie consideră că este necesară o nouă examinare, aveți obligația de a o efectua. În acest caz, trebuie să plăți doar cheltuielile de deplasare.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Cheltuielile de deplasare nu vi se rambursează, chiar dacă a trebuit să veniți în această țară pentru a fi supus unui examen medical.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Legislația nu prevede un termen de soluționare a cererilor pentru acordarea de despăgubiri. Durata soluționării depinde nu numai de complexitatea cazului și de probele pe care autoritatea de decizie trebuie să le obțină, ci și de numărul de dosare examinate la momentul respectiv de autoritatea de decizie.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia va fi întocmită în limba polonă.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit de decizia cu privire la despăgubire, puteți introduce o cale de atac la instanța de al doilea grad de jurisdicție (sąd II instancji). Introducerea căii de atac este gratuită.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Legislația din Polonia prevede acordarea de asistență juridică. Persoanele care fac dovada faptului că nu își pot permite un avocat beneficiază de asistență juridică. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care solicitați despăgubiri, puteți beneficia de asistență din partea procurorului care efectuează procedurile în legătură cu infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

În Polonia a fost instituit Fondul de sprijinire a victimelor și de asistență post-penitenciară (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), care colectează fonduri alocate, printre altele, pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor și a rudelor acestora. Fondul este administrat de ministrul justiției. Administratorul fondului selectează, în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, organizațiile ale căror oferte sunt considerate cele mai bune și le acordă subvenții pentru măsurile destinate victimelor infracțiunilor.

Fondurile sunt utilizate pentru finanțarea asistenței juridice, psihologice și materiale. Asistența juridică poate include și asistența pentru solicitarea de despăgubiri, inclusiv în cazurile transfrontaliere.

Dacă doriți să beneficiați de asistență, trebuie să contactați o organizație neguvernamentală care a primit o subvenție din partea ministrului justiției în acest scop și să faceți dovada faptului că sunteți victima unei infracțiuni. Lista acestor organizații și datele lor de contact sunt publicate pe site-ul web al Ministerului Justiției, în cadrul secțiunii referitoare la activități/sprijin pentru victimele infracțiunilor/sprijin pentru victimele infracțiunilor și rudele apropiate ale acestora – lista entităților și a organizațiilor (faceți clic pe: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Ultima actualizare: 03/04/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.