Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

În Portugalia, autoritatea competentă este Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC).

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Nu. Victimele infracțiunilor violente sau ale violenței domestice care au reședința obișnuită în alt stat membru al UE trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă din statul membru al UE în care își au reședința în care să solicite statului portughez despăgubiri sau un avans.

Autoritatea respectivă va trimite cererea la CPVC în Portugalia, care o va primi și care va parcurge etapele necesare pentru a investiga faptele și a adopta o decizie.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

a) cererea?

CPVC acceptă cereri și documente în portugheză sau în engleză.

b) documentele justificative?

Dacă CPVC solicită autorității competente din statul membru în care solicitantul are reședința obișnuită să organizeze audierea solicitantului sau a oricărei alte persoane (de exemplu, un martor sau un expert), CPVC nu poate respinge înregistrarea scrisă a audierii, cu condiția ca înregistrarea să fie redactată într-una dintre limbile oficiale ale UE.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

CPVC. Serviciile solicitate și furnizate de CPVC pentru cazuri de infracțiuni violente sau de violență domestică nu pot face obiectul unei cereri de rambursare a costurilor.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

CPVC primește toate documentele de care are nevoie pentru a investiga și a lua o decizie în cadrul procedurii pentru plata despăgubirilor de către statul portughez pentru o infracțiune comisă în Portugalia împotriva unei victime a cărei reședință obișnuită este în alt stat membru. De asemenea, CPVC poate solicita autorității din statul membru în care victima are reședința să o audieze. Nu există nicio cerință care să îi impună solicitantului să se deplaseze în Portugalia pentru a fi audiat de către comisie.

Dacă instanța din Portugalia consideră că audierea în persoană a solicitantului este esențială, fără a utiliza niciun alt mijloc, costurile deplasării și alte costuri asociate vor fi plătite de statul portughez.

Administrația de securitate socială este autoritatea națională care primește și soluționează cereri de asistență juridică.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Da.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de către propriii dumneavoastră experți medicali?

Toate documentele trimise de autoritatea competentă din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită sunt acceptate fără nicio formalitate specifică și sunt scutite de formalități care decurg din legislație sau de formalități echivalente.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Documentele medicale pe care solicitantul le-a depus la autoritatea din statul membru în care se află reședința sa obișnuită și care sunt obligatorii pentru soluționarea cazului sau alte documente care pot fi solicitate vor fi trimise CPVC fără necesitatea unor examinări medicale suplimentare în Portugalia.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

În termen de 10 zile, atât autoritatea competentă din statul membru în care se află reședința solicitantului, cât și solicitantul însuși vor primi o notificare de primire a cererii de către CPVC, împreună cu o mențiune a termenului probabil până la care cererea va fi soluționată.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia cu privire la cererea pentru acordarea de despăgubiri poate fi trimisă solicitantului și autorității din statul membru în care se află reședința acestuia în portugheză sau în engleză. CPVC poate decide, de asemenea, să utilizeze o limbă oficială a statului membru al UE în care se află reședința obișnuită a solicitantului sau o altă limbă a statului membru respectiv, cu condiția ca aceasta să fie una dintre limbile instituțiilor Comunității.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, o pot contesta?

Da. Dacă solicitantul consideră că decizia CPVC este greșită, acesta are la dispoziție 15 zile în care poate depune o plângere la comisie. Prin intermediul unei cereri, solicitantul trebuie să prezinte temeiul cererii sale, împreună cu orice dovadă pe care o consideră adecvată. Apoi, CPVC are la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a examina plângerea și a lua o decizie în privința acesteia și poate confirma, respinge, anula, modifica sau înlocui actul contestat.

Dacă solicitantul nu este mulțumit de decizia cu privire la plângerea sa, acesta o poate contesta în fața instanțelor administrative.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

CPVC nu oferă niciun fel de mijloc de intervenție în ceea ce privește acest aspect specific.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor, care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (CPVC):

  • în persoană – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, de luni până vineri între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;
  • prin poștă, utilizând formularul disponibil pe site-ul web al comisiei;
  • prin e-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt;
  • online, prin completarea formularului pentru victimele infracțiunilor violente sau a formularului pentru victimele violenței domestice (https://cpvc.mj.pt/);
  • prin telefon la numărul (+351) 213 222 490; apelurile sunt taxate la tarife de telefonie fixă între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;

APAV:

  • linia telefonică de asistență a victimelor: (+351) 116 006 (în zilele lucrătoare între orele 9:00 și 21:00);
  • online pe site-ul web al APAV (disponibil în portugheză, în engleză, în rusă și în chineză); sau la http://infovitimas.pt/pt/app/
  • Serviciul de interpretare video în limbajul prin semne/SERV IIN – prin apel video (+351 12 472), în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 18:00.

Comisia pentru cetățenie și egalitate între femei și bărbați (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - GIG):

  • Serviciul de informare pentru victimele violenței domestice (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (furnizează informații cu privire la drepturile victimelor și la măsurile de reparare disponibile pe întreg teritoriul național, precum și la locurile în care se pot obține sprijin psihologic și social și informații juridice) – telefon: (+351) 800 202 148 (serviciu gratuit, anonim și confidențial, disponibil 24/7).
Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.