Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Fax : (+46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Website: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adresa poștală:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Suedia

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da. în cazul în care infracțiunea a avut loc în Suedia, cererea poate fi trimisă direct la Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile competente în materie de despăgubire:

– cererile?

– documentele justificative?

Cererea și documentele justificative sunt acceptate în limbile suedeză și engleză.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Costurile pentru traducere sunt suportate de către Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența solicitantului nu este obligatorie. Soluționarea cererii se face în scris.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Există posibilitatea de a beneficia de servicii de interpretare, dacă acest lucru este necesar pe parcursul procesului.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Certificatele medicale și scrisorile medicale din alte țări pot fi acceptate. Atunci când este necesară o evaluare suplimentară, Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor angajează, de obicei, experţi medicali pentru a întocmi un aviz pe baza dovezilor medicale disponibile.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

De obicei, nu este necesară o examinare medicală în Suedia, dacă sunteți rezident în altă țară din UE. Cu toate acestea, dacă este necesar să se efectueze o examinare suplimentară de acest fel, există posibilitatea rambursării cheltuielilor efectuate.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului?

Termenul de prelucrare variază în funcție de natura dosarului și de volumul de lucru al autorității. Termenul mediu de prelucrare este de obicei de aproximativ trei luni, dar ar putea să fie mai mic sau mai mare decât acesta. Dosarele sunt examinate în ordinea primirii lor și, de obicei, nu se acordă niciun fel de prioritate.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia va fi în limba suedeză. Dacă nu vorbiți limba suedeză, veți primi, de asemenea, un rezumat al deciziei în limba engleză.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate de Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate, însă autoritatea poate modifica decizia, la cerere sau din oficiu, dacă au apărut împrejurări noi sau dacă există alte motive pentru acest lucru.

Solicitantul care nu este mulțumit de decizie trebuie să adreseze o cerere scrisă autorității în care să solicite reevaluarea dosarului. În cerere ar trebui să se precizeze care este modificarea dorită și care sunt motivele care stau la baza acesteia. Împreună cu cererea trebuie depuse orice eventuale documente suplimentare.

Reclamantul are întotdeauna dreptul de a solicita controlul judiciar al deciziei de către instanța responsabilă cu despăgubirile pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni (Nämnden för brottsskadeersättning).

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Se vor acorda despăgubiri pentru cheltuielile aferente reprezentării legale numai dacă există motive speciale în acest sens. În general, nu este nevoie de asistența unui avocat pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile de natură penală. Formularea unei cereri este un proces relativ ușor. Autoritatea are, de asemenea, obligația de a furniza informații și consiliere celor care solicită despăgubiri, precum și responsabilitatea de a obține elementele de probă necesare pentru adoptarea unei decizii în dosarul respectiv.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

În cazul în care doriți să prezentați o cerere sau dacă aveți întrebări referitoare la despăgubiri în cauzele transfrontaliere, cel mai indicat ar fi să consultați Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor pentru a obține asistență și informații. Pentru mai multe informații, consultați site-ul https://www.brottsoffermyndigheten.se/. De asemenea, puteți contacta autoritatea la numărul de telefon + 46 90 70 82 00.

Ultima actualizare: 22/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.