Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Informácie o spôsobe, ktorým členský štát posudzuje žiadosť o odškodnení

Ak sa počas pobytu v zahraničí (v krajine EÚ, v ktorej trvalo nežijete) stanete obeťou trestného činu, žiadosť môžete predložiť asistenčnému orgánu v krajine, v ktorej žijete. Asistenčný orgán zabezpečí preklad tejto žiadosti a odošle ju rozhodujúcemu orgánu krajiny EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu. Rozhodujúci orgán je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodného.

Tu nájdete informácie o spôsobe, ktorým rozhodujúci orgán v krajine EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu, posúdi vašu žiadosť.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali informácie pod krajinou, v ktorej došlo k trestnému činu.

Podrobné vnútroštátne informácie získate zvolením vlajky príslušného štátu.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.