Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) (Zvezni urad za socialne zadeve in invalide, Ministrstvo za socialne zadeve)
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Telefon: +43 158831
Telefaks: +43(0)10599882516

E-naslov: post.wien@sozialministeriumservice.at

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo oziroma dokazila?

Če to predloži pomožni organ ali žrtev: na splošno v nemščini in angleščini.

(Če žrtev ne more predložiti dokumentov organu v nemščini ali angleščini, se sprejmejo tudi vloge v drugih jezikih, ki se nato prevedejo.)

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Odškodninski organ.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kdo jih plača?

Ni stroškov.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Vaša navzočnost praviloma ni potrebna.

Če vas bo organ povabil, lahko uveljavljate povračilo potnih stroškov. Za to je pristojen Zvezni urad za socialne zadeve in invalide.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da, če je potreben.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Praviloma sodeluje avstrijski strokovnjak, ki ga imenuje organ in ki pri oceni upošteva tudi zdravniška spričevala iz države prebivališča.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Da.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Trajanje postopka je odvisno od zahtevane pomoči, v večini primerov pa se odločba izda v šestih mesecih.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V nemščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo Ministrstva za socialne zadeve se lahko vloži pritožba pri zveznem upravnem sodišču (pritožba se lahko vloži tudi pri ustavnem sodišču (Verfassungsgerichtshof) in vrhovnem upravnem sodišču (Verwaltungsgerichtshof)).

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da. Ministrstvo za socialne zadeve in zvezno upravno sodišče pa ne predvidevata povračila odvetniških honorarjev.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Pri organizacijah za podporo žrtvam (npr. Weisser Ring) se boste morali pozanimati, ali je taka podpora na voljo.

Zadnja posodobitev: 20/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.