Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

a) Žrtvam, ki so belgijski državljani ali imajo v Belgiji prebivališče, lahko pri prizadevanjih za pridobitev odškodnine brez vključevanja druge države članice EU pomaga Komisija za finančno pomoč žrtvam nasilnih naklepnih dejanj.

Naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Za primere žrtev terorizma je treba stopiti v stik z „Oddelkom za terorizem“ v okviru komisije.

Poštni naslov:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Elektronski naslov: terrorvictims@just.fgov.be

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

  • zahtevo? V francoščini, nizozemščini, nemščini in angleščini.
  • dokazila? V francoščini, nizozemščini, nemščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Do takega primera še ni prišlo. To vprašanje se še proučuje.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ne.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ne.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Ta element presoja komisija glede na škodo in resnost poškodb, ki jih je utrpela žrtev.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Trenutno 18 mesecev. Postopek je enak za čezmejne in nacionalne primere.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V francoščini, nizozemščini, nemščini ali angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Ni pritožbenega postopka za izpodbijanje odločb komisije. Lahko vložite ničnostno tožbo pri Belgijskim državnem svetu.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne komisija pri tem ne posreduje.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Obstajajo službe za podporo žrtvam, ki lahko žrtvam pomagajo pri vložitvi zahteve za finančno pomoč pri Komisiji za finančno pomoč.

Podpora žrtvam je odvisna od skupnosti in regij v Belgiji.

Več informacij (zlasti o različnih službah, pooblaščenih za zagotavljanje pomoči) je na voljo na naslednjih spletnih mestih:

Federacija Valonija-Bruselj: victimes.be

Flandrija: slachtofferzorg.be

Zadnja posodobitev: 14/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.