Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE BOLGARIJE

Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj

Naslov: Slavyanska 1, 1040 Sofia (Sofija), Republika Bolgarija

Spletišče: https://www.compensation.bg

Pri kaznivih dejanjih, storjenih na ozemlju Republike Bolgarije, je organ odločanja v zvezi z vlogami za odškodnino v čezmejnih primerih Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Pri kaznivih dejanjih, storjenih zunaj Republike Bolgarije, Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj deluje kot pomožni organ in posreduje vloge za odškodnino pristojnemu organu države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, lahko.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

  • zahtevo? V bolgarščini in angleščini.
  • dokazila? V bolgarščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevod plača Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Žrtev med postopkom za dodelitev odškodnine s strani države ni navzoča.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Da, zdravniška spričevala bodo sprejeta oziroma priznana. Zdravstvena dokumentacija, vključno s potrdili v zvezi s stroški zdravljenja, ki jih izda zadevna država, se lahko sprejme in/ali prizna, vendar o tem Nacionalni svet odloča za vsak primer posebej.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Potni stroški v zvezi z zdravniškim pregledom se lahko povrnejo, vendar o tem Nacionalni svet odloča za vsak primer posebej.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Vloga za odškodnino se obravnava v enem mesecu po datumu prejema. Po potrebi se lahko ta rok podaljša za največ tri mesece.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V bolgarščini in angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločb nacionalnega sveta za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ni mogoče izpodbijati.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Postopek za dodelitev odškodnine s strani države ne zahteva udeležbe odvetnika.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Da. Bolgarsko združenje organizacij za podporo žrtvam

Telefon: +359 29819300

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.