Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Informacije niso na voljo.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Zahtevo lahko tudi v čezmejnih primerih pošljete neposredno organu za odločanje v navedeni državi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

V grščini in angleščini.

– dokazila?

V grščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Se ne uporablja.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ni vam treba biti navzoč.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Se ne uporablja.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v vaši državi prebivališča, bodo sprejeta.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Se ne uporablja.

Kako dolgo približno traja, da od pristojnega organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Traja šest mesecev od datuma, na katerega so na voljo vse informacije, potrebne za odločitev.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V grščini in angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbo lahko izpodbijate z vložitvijo zahtevka pri upravnem sodišču v 75 dneh od njene izdaje.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Zaprosite lahko za pravno pomoč v zvezi s pravnimi postopki, ki se nanašajo na vašo zadevo.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Informacije glede uveljavljanja odškodnine lahko dobite neposredno pri Zavodu za socialna zavarovanja.

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.