Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Češke republike, Oddelek za odškodnino

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Telefon: +420 221997966
Telefaks: +420 221997967

E-naslov: odsk@msp.justice.cz

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo/dokazila?

V češčini, slovaščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Organ za odločanje sprejema samo dokazila, sestavljena v češkem, slovaškem ali angleškem jeziku (dokazil v drugih jezikih ne bo sprejel oziroma bo od vložnika zahteval dodatno predložitev zahteve ali dokumentov v katerem od prej navedenih jezikov). Če si mora priskrbeti prevod dokumentov iz angleščine, stroške prevoda nosi sam.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Potni stroški se ne povrnejo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Organ za odločanje ne zagotavlja tolmačev.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniško spričevalo, izdano v kraju vašega prebivališča, bo najverjetneje priznano.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločitev o zahtevi bi morala biti sprejeta v 3 mesecih.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V češčini ali angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Z vložitvijo tožbe v upravnem sporu na sodišču.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da, vendar nosite stroške.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Največja nevladna organizacija, ki podpira žrtve kaznivih dejanj, je Bílý kruh obětí (Beli obroč žrtev).

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.