Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA).

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: +44 2036842517

Spletišče: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Organ bo vlogo sprejel neposredno od vas, tako da se vam ni treba obrniti na pomožni organ v vaši domači državi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

  • zahtevo?
  • dokazila?

Zaželeno je, da se dokumenti prejmejo v angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevode plača organ.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Organ svojih storitev ne zaračunava.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Organ obravnava vloge in komunicira z vlagatelji pisno. Ni vam treba biti navzoč.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Organ sprejema izkaze usposobljenih zdravstvenih strokovnjakov iz drugih držav.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Organ ne plača nobenih potnih stroškov.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Čas, potreben za oceno vaše zahteve, je odvisen od tega, kako zapletena je. Tako se bodo zahteve, ki se nanašajo na izgubo zaslužka, obravnavale dlje kot zahteve, ki se nanašajo samo na plačilo na podlagi tarife za poškodbe. Organ CICA ne bo dokončno odločil o vaši zahtevi, dokler ne potrdite, da ste, kolikor je mogoče, okrevali po poškodbah. Organ si prizadeva preproste primere rešiti v 12 mesecih po prejemu vloge.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Organ bo z vami komuniciral v angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če se s prvotno odločbo ne strinjate in jo želite izpodbijati, morate organu poslati pisno pritožbo v 56 dneh od datuma prvotne odločbe. Priložiti morate morebitne dodatne dokaze v podporo vaši zahtevi, ki naj jih organ upošteva.

Po prejetju vaše pritožbe in dokazil bo vaš zahtevek obravnavala druga oseba, pooblaščena za vodenje odškodninskih zahtevkov, kot je sprejela prvotno odločbo. Odločitev o pritožbi je lahko bolj ali manj ugodna od prvotne odločbe ali pa se prvotna odločba potrdi.

Če se z odločbo o pritožbi ne strinjate, se lahko pritožite pri prvostopenjskem sodišču (odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) v skladu s poslovnikom sodišča. Ta poslovnik lahko najdete na spletišču prvostopenjskega sodišča.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Za vložitev odškodninskega zahtevka ne potrebujete plačanega zastopnika, kot je pravni svetovalec ali družba za upravljanje zahtevkov. Če se odločite za plačanega zastopnika, organ ne krije njegovih stroškov, temveč jih boste morali plačati sami.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Za pomoč pri odškodninskem zahtevku se lahko obrnete na službo za informacije za žrtve (Victims Information Service).

Zadnja posodobitev: 16/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.