Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Odbor za socialno zavarovanje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-naslov: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Spletno mesto: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opombe:
Organ za odločanje je Odbor za socialno zavarovanje skupaj z njegovimi lokalnimi pokojninskimi oddelki. Na tej strani bodo kmalu na voljo informacije o lokalnih pokojninskih oddelkih.

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo dokumente?

V uradnih evropskih jezikih, po možnosti estonščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Prevajalske storitve plača organ, ki je naročil prevod.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Vaša fizična navzočnost med postopkom odločanja ni potrebna.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Vaša osebna navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Dokumenti, izdani v drugih državah članicah Evropske unije, bodo sprejeti, vendar bo zdravnik ocenil zdravje in poškodbe žrtve na podlagi zdravstvene dokumentacije, izdane v državi prebivališča žrtve.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniškega pregleda vam ni treba opraviti.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločba bo izdana v 30 dneh od prejema zadnjega dokumenta.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V estonščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo je mogoče v 30 dneh od prejema vložiti ugovor. Vložiti je mogoče tudi pritožbo pri upravnem sodišču v skladu s postopkom, določenim v zakoniku o upravnem postopku. O ugovoru se odloči v 30 dneh od prejema.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Da, ponudniki podpore žrtvam. Njihovi kontaktni podatki so na voljo na spletnem mestu Odbora za socialno zavarovanje.

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.