Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Državna zakladnica

P.O. Box 50

FI-00054 Državna zakladnica, Finska

Elektronski naslov: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Svojo zahtevo lahko pošljete neposredno državni zakladnici (Valtiokonttori). Opozarjamo pa tudi na omejitve v zvezi z jezikom dokumentov, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema zahteve?

In dokazila?

Zahteva mora biti pripravljena v finskem, švedskem ali angleškem jeziku. Tudi dokazila morajo biti v enem od teh jezikov.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Državna zakladnica ne bo obravnavala zahtev, ki niso pripravljene v enem od zgoraj navedenih jezikov. Če potrebujete pomoč pri prevajanju dokazil, se lahko obrnete na pomožni organ v državi, v kateri prebivate.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Za obravnavo vašega odškodninskega zahtevka vam ni treba plačati upravnih stroškov.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Zadevo obravnava državna zakladnica pisno. Vaša osebna navzočnost se ne zahteva v nobeni fazi postopka.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniško spričevalo, ki ga izda zdravnik v vaši državi prebivališča, se sprejme kot dokaz o poškodbi.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločbo boste prejeli v povprečju v šestih do osmih mesecih po tem, ko državna zakladnica prejeme zahtevo.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Državna zakladnica izdaja odločbe le v finskem in švedskem jeziku. Če ste zahtevo vložili v angleščini, boste skupaj z odločbo prejeli angleški povzetek njene vsebine.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo o odškodnini, ki ste jo prejeli, lahko v 30 dneh od datuma, ko ste izvedeli za odločbo, vložite pisno pritožbo na sodišče za zavarovalne zadeve (Vakuutusoikeus). Odločbi državne zakladnice o odškodnini se priložijo smernice o vložitvi pritožbe.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Državna zakladnica vam lahko svetuje glede uveljavljanja odškodnine. Če vam je pri pripravi zahtevka pomagal zunanji odvetnik, vam bodo stroški, ki izhajajo iz tega, povrnjeni le, če vam je bila odobrena pravna pomoč ali vam je bil dodeljen pravni zastopnik za obravnavo zadeve pred sodiščem. Stroški priprave zahtevka se lahko povrnejo tudi če se zadeva ne obravnava pred sodiščem, izpolnjujete pa finančne pogoje za pridobitev pravne pomoči.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine?

Pomoč pri vložitvi zahteve lahko prejmete pri organizaciji za podporo žrtvam na Finskem (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktni podatki navedene organizacije so na voljo na spletišču:https://www.riku.fi/en/home/.

Zadnja posodobitev: 09/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.