Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Vladni urad mestne občine Budimpešta (Budapest Főváros Kormányhivatala) je kot organ za odločanje pooblaščen za odločanje o odškodninskih zahtevkih, ki jih prejme od drugih držav članic:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-naslov: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Spletno mesto: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

V katerem koli jeziku.

– dokazila?

V katerem koli jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Madžarska država.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, takih pristojbin ni treba plačati.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

V postopku se ne zahteva, da ste osebno navzoči.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Madžarski organ sprejema zdravniška spričevala iz vaše države prebivališča.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa prejmem odločbo o odškodnini?

Med postopkom je treba odločbo izdati v največ 60 dneh.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V madžarščini; strankam, ki ne govorijo madžarsko, se zagotovi prevod.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo na prvi stopnji se lahko pri sodiščih sprožijo upravni postopki.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Pravno pomoč lahko dobite na podlagi madžarskega zakona LXXX iz leta 2003 o pravni pomoči.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Storitve za pomoč pri uveljavljanju vaših interesov so na voljo v vseh organizacijskih enotah službe za podporo žrtvam, tj. v okrožnih in vladnih uradih v Budimpešti ter v centrih službe za podporo žrtvam, kjer svetovalci za podporo žrtvam zainteresiranim stranem zagotavljajo praktično pomoč (na primer pomoč pri izpolnjevanju vlog) in informacije. Žrtve se lahko obrnejo tudi na organizacije civilne družbe (na primer Beli obroč (Fehérgyűrű), madžarska baptistična pomoč (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Zadnja posodobitev: 03/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.