Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Uprava za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Brezplačna telefonska linija: +371 80001801
Telefaks: +371 67514209

E-naslov: jpa@jpa.gov.lv
Spletišče: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Zahtevo za državno odškodnino lahko pošljete neposredno Upravi za pravno pomoč, ne da bi jo vložili pri pristojnem organu države članice Evropske unije vašega prebivališča.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema zahteve?

Uprava za pravno pomoč sprejema zahteve za državno odškodnino in listine, ki so jim priložene, v latvijščini in angleščini. Listin, ki se predložijo Uradu za pravno pomoč, ni treba overiti in zanje se ne uporabljajo enakovredne formalnosti.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Zahtevo za državno odškodnino in priložene listine je treba prevesti, stroški prevoda pa se krijejo iz sredstev državnega proračuna, dodeljenih Upravi za pravno pomoč.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravno takso ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Za obravnavo zahteve za državno odškodnino, prejete iz druge države članice Evropske unije, vam ni treba plačati takse ali pristojbine.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

V postopku obravnave zahteve za državno odškodnino in odločanja o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine vaša navzočnost ni potrebna.

Če Uprava za pravno pomoč ugotovi, da so za odločanje potrebne dodatne informacije, boste o tem obveščeni v sedmih dneh po prejetju zahteve za državno odškodnino.

Odločba bo poslana na naslov, naveden v zahtevi za državno odškodnino.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

V postopku obravnave zahteve za državno odškodnino in odločanja o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine vaša navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), odloča o izvedenski preiskavi. Uprava za pravno pomoč prosi osebo, ki vodi preiskavo, za informacije o rezultatih izvedenske preiskave.

Izvedensko mnenje temelji na zdravstveni dokumentaciji ali drugih objektivnih podatkih.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Če se je oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), odločila zahtevati izvedensko preiskavo, bodo vaši potni stroški kriti (iz državnega proračuna) v skladu s postopkom in v znesku, ki sta določena v zakonih in drugih predpisih Republike Latvije.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Uprava za pravno pomoč odloči o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine v enem mesecu od prejetja zahteve za državno odškodnino in odločbo pošlje na naslov, naveden v tej zahtevi.

Če Uprava za pravno pomoč od vas ali osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), potrebuje kakršne koli dodatne informacije, se rok za odločanje začasno prekine, dokler ne prejeme vseh potrebnih informacij.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine vam bo poslana v latvijščini s prevodom v jezik, za katerega je država članica Evropske unije, v kateri imate prebivališče, navedla, da ga sprejema.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbo Uprave za pravno pomoč o plačilu ali zavrnitvi plačila državne odškodnine lahko izpodbijate v enem mesecu od začetka njene veljavnosti z vložitvijo ustrezne vloge pri Upravi za pravno pomoč, ki se posreduje Ministrstvu za pravosodje.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Za vložitev zahteve za državno odškodnino ne potrebujete pravne pomoči. Uprava za pravno pomoč zagotovi potrebno pomoč za postopek uveljavljanja državne odškodnine.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Združenje „Skalbes“ nudi brezplačno telefonsko linijo za pomoč 116006, imenovano „Telefonska pomoč žrtvam kaznivih dejanj“ (vsak dan od 7.00 do 22.00), ki zagotavlja čustveno in psihološko podporo žrtvam kaznivih dejanj ter informacije o postopkovnih pravicah žrtev (na primer pravice v kazenskem postopku, pravice do odškodnine za škodo, državne odškodnine itd.), razpoložljivih storitvah in obstoječih službah za podporo žrtvam.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.