Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Republike Litve (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, svojo zahtevo lahko pošljete neposredno na Ministrstvo za pravosodje Republike Litve.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahteve?

– dokazila?

Zahtevo in dodatna dokazila je treba predložiti v litovščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevoda zahteve in/ali priloženih dokazil v litovščino ali angleščino krije vložnik ali organ pošiljatelj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Pri odločanju o zahtevku žrtve kaznivega dejanja njena navzočnost ni potrebna. Taki stroški se torej ne povrnejo.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Pri odločanju o zahtevku žrtve kaznivega dejanja njena navzočnost ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Dokazila, ki jih izdajo pristojne ustanove/posamezniki v državi prebivališča žrtve, bodo priznana.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ne.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločitev bo sprejeta v enem mesecu po predložitvi zahteve in vseh potrebnih dokazil Ministrstvu za pravosodje Republike Litve.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Običajno v litovščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločbe Ministrstva za pravosodje Republike Litve je mogoče izpodbijati pred litovsko Komisijo za upravne spore (Lietuvos administracinių ginčų komisija) ali Regionalnim upravnim sodiščem v Vilni (Vilniaus apygardos administracinis teismas) v enem mesecu od datuma, na katerega je bila odločba sporočena.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da. Lahko zaprosite za pravno pomoč Službe za pravno pomoč z državnim jamstvom (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), ki bo odločila o tem, ali se vam zagotovi pravna pomoč.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Ne.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.