Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Telefaks: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

E-naslov: info@mj.public.lu
Spletno mesto: http://www.mj.public.lu/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da, zahtevo za odškodnino je treba poslati z dopisom neposredno luksemburškemu ministru za pravosodje, pod pogojem, da vložnik ni upravičen do odškodnine od druge države in da lahko dokaže, da ima zakonito in običajno prebivališče v Luksemburgu.

Vložnik je lahko izvzet iz pogoja zakonitega in običajnega prebivališča v Luksemburgu, če je žrtev kaznivega dejanja iz člena 382-1 kazenskega zakonika (trgovina z ljudmi).

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo zahtevo in dokazila:

Zahteva za odškodnino in dokazila se sprejmejo v naslednjih jezikih:

  • luksemburščini,
  • francoščini,
  • nemščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevajanja krije ministrstvo za pravosodje.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Navzočnost žrtve ni obvezna. Zastopa jo lahko njen odvetnik, zato potovanje ni potrebno.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Da.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v vaši državi prebivališča, bodo sprejeta oziroma priznana kot dokazila o dejstvih in škodi, ki ste jo utrpeli.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ni relevantno. Tuja zdravniška spričevala se sprejmejo kot dokazila.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Minister za pravosodje sprejme odločitev v šestih mesecih od vložitve odškodninskega zahtevka.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Ker mora biti zahteva napisana v francoščini, nemščini ali luksemburščini, je tudi odločba napisana v enem od teh treh sprejemljivih jezikov.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Če se odločba ministra za pravosodje izpodbija glede na načelo ali dodeljeni znesek, se lahko zoper državo, ki jo zastopa minister za pravosodje, sproži sodni postopek. Tožba se po izbiri vložnika vloži pri okrožnem sodišču v Luxembourgu ali Diekirchu.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Oseba, ki dokaže, da nima zadostnih prihodkov, ima pravico do brezplačne pravne pomoči pod pogoji, določenimi z zakonom. Odvetnik je imenovan, da vam zagotavlja pravno svetovanje ali pravno zastopanje, stroške pa krije država. Vsakdo se lahko obrne na organe, ki nudijo pravne informacije in nasvete. Brezplačne pravne informacije so na voljo pri službi za sprejem in pravne informacije (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (osrednja služba za socialno pomoč) – Service d’aide aux victimes (SAV) (služba za podporo žrtvam)
Bâtiment Plaza Liberty
Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 58 21-627 / 628

Zadnja posodobitev: 19/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.