Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Claims Officer (uradnik za obravnavo zahtev)

The Palace, St George’s Square
Valletta

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Zahteve ne morete poslati neposredno.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

  • – zahtevo? V malteščini ali angleščini.
  • – dokazila? V malteščini ali angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Odškodninski organ.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ni pristojbin.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Ni relevantno.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Sprejmejo se lahko po presoji uradnika za obravnavo zahtev, ki se lahko odloči tudi za vključitev lokalnih zdravstvenih strokovnjakov.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Da, stroški bodo povrnjeni.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Odločanje organa traja od enega do dveh mesecev.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločbo lahko prejmete v angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

To ni mogoče.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Da.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

http://vso.org.mt/

ali glavni odvetnik za pravno pomoč: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.