Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Naslov:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Telefon: 070-4142000
E-naslov: info@schadefonds.nl

Poštni naslov:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

zahtevo?

V katerem koli jeziku, ki ga izberete, po možnosti pa v nizozemskem ali angleškem jeziku.

dokazila?

V katerem koli jeziku, ki ga izberete, po možnosti pa v nizozemskem ali angleškem jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne, za obravnavo zahteve ni treba plačati upravnih ali drugih pristojbin.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Vaša navzočnost v postopku ni potrebna. Odločba bo vedno izdana v pisni obliki in vam bo poslana po pošti.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj bo običajno sprejel zdravniško spričevalo, ki ga je izdal vaš zdravnik, ter ga bo po potrebi predložil svojim zdravstvenim svetovalcem za oceno in svetovanje. Ti zdravstveni svetovalci sami ne opravljajo zdravniških pregledov.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ni relevantno.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Največ 26 tednov, navadno pa manj.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V jeziku, v katerem ste vložili zahtevo.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Z vložitvijo ugovora na oddelku za pritožbe pri Skladu za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj. Odločitev o vaši prošnji bo vsebovala informacije o postopku za njeno izpodbijanje.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Pomaga vam lahko nizozemska služba za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland. S to službo lahko stopite v stik po telefonu: 0900–0101.

Zadnja posodobitev: 26/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.